ชัยโยฟาร์ม : ฟาร์มออร์แกนิก มาตรฐานสากล

ชัยโยฟาร์ม (Chaiyo Farm)

               บริษัท ชัยโยฟาร์ม จำกัด (Chaiyo Farm) ทำธุรกิจด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ปี พ.ศ. 2560 โดยมีความตั้งใจในการทำเกษตรอินทรีย์ (เกษตรออร์แกนิค) พร้อมจัดจำหน่ายพืชพันธุ์ ผัก สมุนไพร ดอกไม้ และผลิตภัณฑ์ด้านการเพาะปลูกที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

               ชัยโยฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจและองค์กรที่มีประสบการณ์ รวมถึงความชำนาญในหลากหลายด้าน ทำให้ชัยโยฟาร์มเป็นธุรกิจทางการเกษตรที่มีการดำเนินการครอบคลุมถึง 5 ด้าน ดังนี้

  1. การออกแบบโครงการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรระดับมืออาชีพ เน้นไปที่เรือนกระจกอัจฉริยะสมัยใหม่เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น เรือนกระจกแก้ว เรือนกระจกจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต เรือนกระจกพลาสติก เรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ เรือนกระจกทรงกลม และเรือนกระจกแบบฟิล์ม
  2. การนำเข้า-จำหน่ายเครื่องมือ และวัสดุการเกษตร เช่น ระบบไฮโดรโปนิกส์ ตาข่ายบังแดด ฝาครอบพลาสติก ไปจนถึงกระถาง ถาดปลูก วัสดุปลูก และเมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น
  3. การปลูก และจัดจำหน่ายผักสด ดอกไม้ และต้นไม้ที่เพาะลงกระถางแล้ว เช่น สมุนไพร ดอกไฮเดรนเยีย และพืชใบ พืชสวยงามต่าง ๆ
  4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบัติการร่วมกับห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความต้องการใหม่ ๆ ในด้านพืชพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. การพัฒนาด้านการปลูก และจำหน่ายกัญชาเพื่อเพิ่มความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

               เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชัยโยฟาร์ม ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก ได้แก่ USDA – U.S. Department of Agriculture (USDA)

               นอกจากนี้ ชัยโยฟาร์มยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ เรากำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) อยู่ด้วยเช่นกัน


พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้วยความใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

               ชัยโยฟาร์ม ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรแบบออร์แกนิกอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์การทำเกษตรดั้งเดิมของไทย และลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

               ดังนั้น เราจึงเลือกจ้างเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง และเผยแพร่องค์ความรู้ในการทำเกษตรออร์แกนิกให้แก่คนในชุมชน พร้อมทั้งคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ อีกทั้งยังได้นำเอาเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของไทย

               ชัยโยฟาร์มพร้อมที่จะเดินหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบออร์แกนิกและส่งเสริมให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าออร์แกนิกได้มากยิ่งขึ้นทั้งในระดับประเทศและสากล